Správa sietí

Robíme odbornú výstavbu kancelárskych dátových sietí s riešením na kľúč. Rovnako zabezpečujeme aj správu a údržbu LAN a WAN sietí.